Segons estableix la Llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informacio i de Comerc Electronic, B.O.E. nº 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informacio legal relativa a la societat propietaria del lloc Web ubicat a la direccio d'Internet www.alusalvat.netDADES IDENTIFICATIVES

Serralleria i Aluminis SalvatN.I.F. 39891271W

Poligon Industrial Borges 1

C/ Comunicacions 15

43350 Les Borges del Camp

Tel: 977817438

Correu electronic: jordi@alusalvat.comPOLITICA D'ENLLACOS

La funcio dels enllacos que apareixen en aquesta pagina te nomes finalitat informativa. Serralleria i Alumini Salvat . rebutja la responsabilitat sobre la informacio continguda en aquestes pagines Web. Les eventuals referencies que es realitzen en el Web de Serralleria i Alumini Salvat . a qualsevol producte, servei, proces, enllac, hipertext o qualsevol altra informacio utilitzant la marca, el nom comercial, el fabricant o subministrador, que siguin de titularitat de tercers no constitueix o implica recolzament, patrocini o recomanacio per part de Serralleria i Alumini Salvat .DRETS DE PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat d'aquest lloc Web es troba protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat Intel•lectual i industrial. Aixi mateix, el contingut d'aquest lloc Web tambe te la consideracio de programa d'ordinador per tant se li aplica tota la legislacio espanyola i comunitaria vigent concernent.

Els drets de propietat intel•lectual dels continguts cedits al nostre lloc Web son propietat dels seus respectius autors. La resta son propietat de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp .

Queda expressament prohibida la reproduccio total o parcial d'aquest lloc Web sense el permis escrit expres de Serralleria i Alumini Les Borges del Camp .LIMITACIO DE RESPONSABILITAT

Serralleria i Alumini Salvat. no controla ni garanteix l'absencia de virus ni d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informatic de l'usuari (software y hardware), documents electronics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informatic. Per aixo, Serralleria i Alumini Salvat. no es fa responsable de cap dany ni perjudici que sofreixi l'usuari per l'existencia de virus o altres elements en el lloc Web. Serralleria i Alumini Salvat. no pot garantir l'absencia d'errors tecnologics, ni la permanent disponibilitat del lloc Web i dels serveis continguts en ell i, en consequencia, no assumeix responsabilitat alguna per danys y perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'acces. Serralleria i Alumini Salvat. no pot garantir que les transmissions d'informacio a traves d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen multiples factors fora del control de Serralleria i Alumini Salvat, entre altres la propia configuracio informatica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes publiques de telecomunicacions, etc. Serralleria i Alumini Salvat. no es fa responsable dels danys o perjudicis que sofreixi l'usuari per possibles contingencies en la transmissio d'informacio, com son la perdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.POLITICA DE TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL

Serralleria i Alumini Salvat. li garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada que ens proporcioni sera compartida amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

Serralleria i Alumini Salvat compleix la Llei Org�ca 15/1999 de 13 de desembre, de Proteccio de dades de Caracter Personal (LOPD).

Serralleria i Alumini Salvat li garanteix que totes les dades personals recollides mitjan栮t els formularis d'aquest web i les facilitades a traves de les diferents vies de contractacio de serveis, seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Org�ca 15/1999, de 13 de desembre sobre ProtecciO de Dades de CarActer Personal (LOPD). El tractament i gestio d'aquestes dades compleix amb les normes estipulades al Reial Decret 994/1999, de l'11 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caracter personal.

Quan facilita les dades personals a traves d'aquest web autoritza Serralleria i Alumini Salvat per al seu us i tractament informatic, amb l'objectiu de facilitar-li informacio sobre els seus serveis i promocions. En qualsevol moment podra exercitar els seu dret d'acces, rectificacio, oposicio i/o cancel•lacio dirigint-se a Serralleria i Alumini Salvat.